ULTIMATE MEMBER - THÀNH VIÊN VIP 3

Just 549$

Ultimate

Thành viên vip Level 3
$ 549
  • Khóa học GTA 5 Cơ bản & Nâng cao
  • Free VĨNH VIỄN Patreon Mods và Mods trả phí
  • Tăng 3 tài khoản Google Drive Unlimited
  • Tặng 6 áo thun GTA 5 tự chọn
  • Gói hỗ trợ học viên Diamond Support
Vip member

✅ Khóa học GTA cơ bản
✅ Khóa Học GTA 5 nâng cao
✅ Tài khoản Patreon Mods vĩnh viễn
✅ Tài khoản Paid Mods vĩnh viễn
✅ 100 Map Kids dựng sẵn
✅ Kho hiệu ứng âm thanh Kids chọn lọc
✅ Hỗ trợ trực tuyến 24/7 qua Teamview
✅ Mods không public ra ngoài
✅ Tặng 6 áo thun GTA 5
✅ Tặng 3 tài khoản Google Drive Unlimited
✅ Gói hỗ trợ học viên Diamond Support

DIAMOND SUPPORT

(áp dụng khi mua gói Ultimate Member)
$ 0
  • Tặng 03 tài khoản Google Drive Unlimited
  • Tặng 06 áo thun GTA 5 tự chọn
  • Tặng gói 3.000 Subscribe Youtube
  • Tặng gói 3.000 Like Youtube
  • Tặng gói 15.000 View Youtube
Diamond