Có nhiều phiên bản cho bạn lựa chọn. Chọn phiên bản bạn thích và tải về

Grand Theft Auto V Original Fully Reloaded [ISO]

Đây là bản GTA 5 gốc, các bạn tải về Mount vào ổ đĩa ảo và cài game

(pass unrar: gta5modaz.com)

Link Download:

* Full 1 link: https://drive.google.com

* Multilink: updating

Các bạn có thể tải về những bản Trainers và Mods mới nhất dưới đây

✅ PC Trainer V

✅ Menyoo PC

✅ Map-editor

✅ Simple Trainer

✅ Add-on Peds

✅ Add-on Props

Các bạn phải tải về những Plug-in sau để Mods và Trainer có thể hoạt động

✅ Latest NativeUI.dll

✅ ScriptHookV

✅ ScriptHookVdotNet

✅ Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)

✅ Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64)

✅ Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)

✅ Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)

✅ Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)

✅ Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64)

🌟 NẾU CÓ VẤN ĐỀ PHÁT SINH, VUI LÒNG ĐỂ LẠI LỜI NHẮN BÊN DƯỚI 🌟
IN-GAME SCREENSHOT

🌟 NẾU CÓ VẤN ĐỀ PHÁT SINH, VUI LÒNG ĐỂ LẠI LỜI NHẮN BÊN DƯỚI🌟

Grand Theft Auto V 1.41 Patch Update

Đây là bản cập nhật lên version 1.41, các bạn tải về và cập nhật

pass unrar: gta5modaz.com

Link Download:

https://drive.google.com

Grand Theft Auto V 1.41 Fully Updated [PRE-INSTALLED]

Đây là bản GTA 5 1.41 đã cài đặt sẵn các bản Trainer và Mods, các bạn chỉ cần giải nén và chơi game

(pass unrar: gta5modaz.com)

Link Download:

1️⃣ https://drive.google.com

2️⃣ https://drive.google.com

3️⃣ https://drive.google.com

4️⃣ https://drive.google.com

5️⃣ https://drive.google.com

6️⃣ https://drive.google.com

7️⃣ https://drive.google.com

8️⃣ https://drive.google.com

9️⃣ https://drive.google.com

🔟 https://drive.google.com

Các bạn nối file bằng phần mềm File Spliter & Joiner)
Basic Trainer & Mods Included
(Các bản Mods và Trainer cơ bản đã được cài đặt sẵn)

✅ PC Trainer V

✅ Menyoo PC

✅ Map-editor

✅ Simple Trainer

✅ Add-on Peds

✅ Add-on Props

You need to DOWNLOAD these following files so the trainers and mods can work
(Các bạn phải tải về những Plug-in sau để Mods và Trainer có thể hoạt động)

✅ Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)

✅ Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64)

✅ Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)

✅ Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)

✅ Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)

✅ Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64)

🌟 IF ANY PROBLEM APPEAR SO FEEL FREE TO INBOX ME OR LEAVE YOUR MESSAGE BELOW 🌟
IN-GAME SCREENSHOT

🌟 IF ANY PROBLEM APPEAR SO FEEL FREE TO INBOX ME OR LEAVE YOUR MESSAGE BELOW 🌟

Grand Theft Auto V 1.41 Natural Vision Remastered [Pre-installed]

Đây là bản GTA 5 1.41 đã được cài và Mod sẵn đồ họa Natural Vision Remastered,
các bạn chỉ cần tải về , giải nén và chơi game

(This is GTA 5 1.41 version pre-installed with Natural Vision Remastered Graphic Mod, just extract and play game, trainers and mods included)

(pass unrar: gta5modaz.com)

Link Download:

* Full 1 link: updating

* Multilink:

1️⃣ https://drive.google.com

2️⃣ https://drive.google.com

3️⃣ https://drive.google.com

4️⃣ https://drive.google.com

5️⃣ https://drive.google.com

6️⃣ https://drive.google.com

7️⃣ https://drive.google.com

8️⃣ https://drive.google.com

9️⃣ https://drive.google.com

🔟 https://drive.google.com

Basic Trainer & Mods Included
(Các bản Mods và Trainer cơ bản đã được cài đặt sẵn)

PC Trainer V

Menyoo PC

Map-editor

Simple Trainer

Add-on Peds

Add-on Props

You need to DOWNLOAD these following files so the trainers and mods can work
(Các bạn phải tải về những Plug-in sau để Mods và Trainer có thể hoạt động)

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 201 2 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64)

IN-GAME VIDEO

🌟 IF ANY PROBLEM APPEAR SO FEEL FREE TO INBOX ME OR LEAVE YOUR MESSAGE BELOW 🌟

Grand Theft Auto V 1.41 Redux [Pre-installed]

Đây là bản GTA 5 1.41 đã được cài và Mod sẵn đồ họa Redux,
các bạn chỉ cần tải về , giải nén và chơi game

(This is GTA 5 1.41 version pre-installed with Redux Graphic Mod, just extract and play game, trainers and mods included)

(pass unrar: gta5modaz.com)

Link Download:

* Full 1 link: updating

* Multilink:

1️⃣ https://drive.google.com

2️⃣ https://drive.google.com

3️⃣ https://drive.google.com

4️⃣ https://drive.google.com

5️⃣ https://drive.google.com

6️⃣ https://drive.google.com

7️⃣ https://drive.google.com

8️⃣ https://drive.google.com

9️⃣ https://drive.google.com

🔟 https://drive.google.com

1️⃣1️⃣ https://drive.google.com

Basic Trainer & Mods Included
(Các bản Mods và Trainer cơ bản đã được cài đặt sẵn)

PC Trainer V

Menyoo PC

Map-editor

Simple Trainer

Add-on Peds

Add-on Props

You need to DOWNLOAD these following files so the trainers and mods can work
(Các bạn phải tải về những Plug-in sau để Mods và Trainer có thể hoạt động)

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 201 2 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64)

IN-GAME VIDEO

🌟 IF ANY PROBLEM APPEAR SO FEEL FREE TO INBOX ME OR LEAVE YOUR MESSAGE BELOW 🌟