DOWNLOAD

Download GTA 5

Grand Theft Auto V Original Fully Reloaded [ISO]

Đây là bản GTA 5 gốc, các bạn tải về Mount vào ổ đĩa ảo và cài game

(pass unrar: gta5modaz.com)

Link Download:

* Full 1 link: https://drive.google.com

* Multilink: updating

Các bạn có thể tải về những bản Trainers và Mods mới nhất dưới đây

PC Trainer V

Menyoo PC

Map-editor

Simple Trainer

Add-on Peds

Add-on Props

Các bạn phải tải về những Plug-in sau để Mods và Trainer có thể hoạt động

Latest NativeUI.dll

ScriptHookV

ScriptHookVdotNet

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64)

 

Grand Theft Auto V 1.41 Patch Update

Đây là bản cập nhật lên version 1.41, các bạn tải về và cập nhật

(pass unrar: gta5modaz.com)

Link Download:

https://drive.google.com

Grand Theft Auto V 1.41 Fully Updated [PRE-INSTALLED]

Đây là bản GTA 5 1.41 đã cài đặt sẵn các bản Trainer và Mods, các bạn chỉ cần giải nén và chơi game

(pass unrar: gta5modaz.com)

Link Download:

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

 https://drive.google.com

Các bạn nối file bằng phần mềm File Spliter & Joiner)

Các bản Mods và Trainer cơ bản đã được cài đặt sẵn

PC Trainer V

Menyoo PC

Map-editor

Simple Trainer

Add-on Peds

Add-on Props

Các bạn phải tải về những Plug-in sau để Mods và Trainer có thể hoạt động

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)

 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64)

Grand Theft Auto V 1.41 Natural Vision Remastered [Pre-installed]

Đây là bản GTA 5 1.41 đã được cài và Mod sẵn đồ họa Natural Vision Remastered,

(pass unrar: gta5modaz.com)

Link Download:

* Full 1 link: updating

* Multilink:

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

Các bản Mods và Trainer cơ bản đã được cài đặt sẵn

PC Trainer V

Menyoo PC

Map-editor

Simple Trainer

Add-on Peds

Add-on Props

Các bạn phải tải về những Plug-in sau để Mods và Trainer có thể hoạt động

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 201 2 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64)

 

IN-GAME VIDEO

Grand Theft Auto V 1.41 Redux [Pre-installed]

Đây là bản GTA 5 1.41 đã được cài và Mod sẵn đồ họa Redux

(pass unrar: gta5modaz.com)

Link Download:

* Full 1 link: updating

* Multilink:

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

https://drive.google.com

Các bản Mods và Trainer cơ bản đã được cài đặt sẵn

PC Trainer V

Menyoo PC

Map-editor

Simple Trainer

Add-on Peds

Add-on Props

Các bạn phải tải về những Plug-in sau để Mods và Trainer có thể hoạt động

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 201 2 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64)

IN-GAME VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=PcPun07nl40

-->
error: Content is protected !!